Firma SPX tworzy zaawansowane rozwiązania wymiany ciepła APV dla procesów chłodzenia, ogrzewania, zagęszczania oraz osuszania mediów – technologia ta ma zastosowanie w wielu różnych dziedzinach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, przemysł gazowy oraz naftowy, a także w ogólnych procesach przemysłowych. Rozwiązania bazują na kompleksowej serii płytowych wymienników ciepła, która zawiera między innymi wymienniki uszczelkowe, wymienniki częściowo oraz całkowicie spawane, a także wymienniki rurowe dla zastosowań higienicznych.

Mogą to być wysokowydajne przemysłowe jednostki lub niewielkie kompaktowe wymienniki, które są dostępne jako rozwiązania standardowe lub jako systemy zindywidualizowane w oparciu o przełomowe projekty i różnorodność materiałów. Wymienniki ciepła APV mogą być samodzielnymi komponentami lub mogą być zintegrowane w moduły lub kompletne systemy.

duo safety

DuoSafety

DuoSafety to system wczesnego ostrzegania, który we wczesnym etapie wykrywa przecieki i pozwala użytkownikowi końcowemu na podjęcie czynności zapobiegających mieszania się mediów.

Płyta o podwójnych ścianach (dla dodatkowego bezpieczeństwa) składająca się z 2 warstw płyt na jedną płytę przepływową, aby zapobiec jakimkolwiek przeciekom. Do stosowania w uszczelkowych płytowych wymiennikach ciepła.

paraweld3

ParaWeld

Spawane płyty w parach. Spawane kanały wymienników pozwalają na przetwarzanie agresywnych mediów. Wymienniki mają szerokie zastosowanie w jedno i dwufazowym przenoszeniu ciepła w zastosowaniach związanych z chłodzeniem, a także w zastosowaniach chemicznych, przemysłowych i petrochemicznych.

Pofałdowane płyty spawane w pary. Pary te są rozdzielone uszczelkami (spawane pary na stronie technologicznej, standardowe uszczelki na drugiej stronie).

***

WYMIENNIKI HYBRYDOWE

Producent wymienników APV posiada w swojej ofercie urządzenie przeznaczone dla specjalistycznych gałęzi przemysłu.

Wymienniki hybrydowe są całkowicie spawanymi płytowymi wymiennikami ciepła służącymi do ogrzewania, chłodzenia osuszania i zagęszczania. Znajdują zastosowanie w przypadku występowania wysokich temperatur i ciśnień- np. w przemyśle cukrowym, elektroenergetycznym lub chemicznym.

Hybrydowe konstrukcje mogą pracować jako gazowe lub cieczowe wymienniki ciepła.

Parametry:

 • Ciśnienia: próżnia do 60 bar
 • Temperatura max.: 900 °C
 • Temperatura min.: -200 °C
 • Powierzchnia wymiany ciepła do 6000 m2 w jednej obudowie.
hybrydowe

Więcej informacji w dziale

***

WYMIENNIKI PŁASZCZOWO-PŁYTOWE

Wymiennik płaszczowo-płytowy jest rozwiązaniem łączącym efektywność, wysoką sprawność wymienników płytowych z możliwością pracy w warunkach wysokich ciśnień i temperatur na jaką pozwalają wymienniki płaszczowo-rurowe.

Wymiennik płaszczowo-płytowy zbudowany jest z całkowicie spawanego pakietu okrągłych płyt zamkniętych w cylindrycznym płaszczu.

Płaszcz może być wykonany w jednej z dwóch wersji:

 • zamknięty, całkowicie spawany
 • otwieralny (połączenia śrubowe) – pozwalający na czyszczenie mechaniczne przestrzeni “płaszczowych”

Parametry:

 • Wysokie temperatur: do 300 °C
 • Niskie temperatury: do -40 °C
 • Wysokie ciśnienia: do 40 bar
 • Powierzchnia wymiany ciepła: do 500 m²
 • Przepływy: do 1.000 m³/h
 • Możliwość stosowania dla mediów agresywnych
WYMIENNIKI PlASZCZOWO-PlYTOWE

Więcej informacji w dziale

Wymiennik SPX

 

Wymiennik APV